پیش فاکتور سفارش رنک 5

شرح پیش فاکتور :
تبلیغات متنی در 5 سایت دارای رنک 5
مدت : 1 ماه
مبلغ : 30/000 هزار تومان
———————————
نحوه پرداخت – واریز به حساب :

شماره حساب : 5354518995
شماره کارت : 6104337907645491
به نام فرزانه تقدیسی شبانی

trans24-order

———————————