پیش فاکتور سفارش رنک 2

شرح پیش فاکتور :
تبلیغات متنی در 15 سایت دارای رنک  2
مدت : 1 ماه
مبلغ : 10/000 هزار تومان
———————————
نحوه پرداخت – واریز به حساب :

شماره حساب : 5354518995
شماره کارت : 6104337907645491
به نام فرزانه تقدیسی شبانی

trans24-order

——————————–